Number of the records: 1  

Urban, František, 1952-

 1. Record numberstu21060
  Date01.09.2022
  Personal nameUrban, František, 1952-
  Other nameUrban, F.
  AIS IDA000002435
  Súčasné pracovisko 020060: SjF Ústav energetických strojov a zariadení (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.09.2022 -
  Predch. pracovisko 020060: SjF Ústav energetických strojov a zariadení (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.10.1987 -31.08.2022
  Collection kindosoby
  References (1) - informačný materiál
  (2) - monografia
  (3) - program učebný
  (3) - skriptá
  (3) - učebnica
  (22) - výskumná správa
  (45) - bakalárska práca
  (37) - diplomová práca
  (9) - dizertačná práca
  (1) - habilitačná práca
  (2) - priemyslový vzor
  (3) - patentový spis
  (1) - prihl.úžitkového vzoru
  (155) - článok
  (1) - xxx
  person

  person

Number of the records: 1