Number of the records: 1  

Bednárová, Emília, 1950-

  1. Record numberstu21549
    Date28.10.2021
    Personal nameBednárová, Emília, 1950-
    Other nameBednárová, E.
    AIS IDA000001011
    Noteprof.Ing.,PhD
    Súčasné pracovisko 010150: SvF Katedra geotechniky (Z8 - čiast. úväzok) ; 35% ; 01.11.2021 -
    Predch. pracovisko 010150: SvF Katedra geotechniky (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 11.08.1975 -31.08.2021
    010150: SvF Katedra geotechniky (Z8 - čiast. úväzok) ; 35.01% ; 01.10.2021 - 31.10.2021
    Collection kindosoby
    References (2) - monografia
    (5) - skriptá
    (33) - výskumná správa
    (1) - zborník
    (4) - zborník (príspevkov)
    (11) - bakalárska práca
    (18) - diplomová práca
    (8) - dizertačná práca
    (1) - habilitačná práca
    (1) - záverečná práca
    (158) - článok
    person

    person

Number of the records: 1