Number of the records: 1  

Antala, Jozef, 1953-

 1. Record numberstu24385
  Date31.12.2018
  Personal nameAntala, Jozef, 1953-
  Other nameAntala, J.
  AIS IDA000002471
  Súčasné pracovisko
  Predch. pracovisko 020030: SjF Ústav dopravnej techniky a konštruovania (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.08.1977 -31.12.2018
  Collection kindosoby
  References (1) - monografia
  (7) - skriptá
  (1) - učebnica
  (19) - bakalárska práca
  (2) - diplomová práca
  (1) - dizertačná práca
  (1) - habilitačná práca
  (31) - článok
  person

  person

Number of the records: 1