Number of the records: 1  

Kolláth, Ľudovít, 1955-

 1. Record numberstu24478
  Date23.04.2020
  Personal nameKolláth, Ľudovít, 1955-
  Other nameKolláth, Ľ.
  AIS IDA000002409
  Notedoc.Ing.,PhD
  Súčasné pracovisko 020070: SjF Ústav výrobných systémov, enviromentálnej techniky a manažment kvality (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.09.1980 -
  Predch. pracovisko
  Collection kindosoby
  References (1) - jubilejná publikácia
  (4) - monografia
  (1) - súborné dielo
  (1) - skriptá
  (4) - učebnica
  (22) - výskumná správa
  (1) - zborník
  (5) - zborník (príspevkov)
  (26) - bakalárska práca
  (14) - diplomová práca
  (2) - dizertačná práca
  (1) - kandidátska dizertačná práca
  (110) - článok
  person

  person

Number of the records: 1