Number of the records: 1  

Vlnka, Ján, 1953-

 1. Record numberstu28826
  Date23.04.2020
  Personal nameVlnka, Ján, 1953-
  Other nameVlnka, J.
  AIS IDA000002405
  Súčasné pracovisko 020020: SjF Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 02.03.1981 -
  Predch. pracovisko
  Collection kindosoby
  References (9) - monografia
  (4) - skriptá
  (7) - učebnica
  (1) - výskumná správa
  (3) - zborník
  (37) - bakalárska práca
  (26) - diplomová práca
  (1) - dizertačná práca
  (1) - habilitačná práca
  (57) - článok
  person

  person

Number of the records: 1