Number of the records: 1  

Halaj, Martin, 1966-

 1. Record numberstu35833
  Date23.04.2020
  Personal nameHalaj, Martin, 1966-
  Other nameHalaj, M.
  AIS IDA000002317
  Súčasné pracovisko 020020: SjF Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.06.2019 -
  Predch. pracovisko
  Collection kindosoby
  References (1) - aaapca
  (4) - monografia
  (1) - príručka
  (1) - slovník jazykový
  (1) - skriptá
  (8) - učebnica
  (1) - výskumná správa
  (1) - zborník
  (6) - bakalárska práca
  (9) - diplomová práca
  (1) - dizertačná práca
  (1) - habilitačná práca
  (1) - kandidátska dizertačná práca
  (11) - normy
  (133) - článok
  person

  person

Number of the records: 1