Number of the records: 1  

Fidler, Branislav, 1982-

 1. Record numberstu47015
  Date29.01.2024
  Personal nameFidler, Branislav, 1982-
  Other nameFidler, B.
  AIS IDA000010102
  Súčasné pracovisko
  Predch. pracovisko 060000: MTF Materiálovotechnologická fakulta (Z4 - študent) ; D% ; 17.09.2003 - 19.05.2005
  020070: SjF Ústav výrobných systémov, enviromentálnej techniky a manažment kvality (Z3 - doktorand) ; D% ; 01.10.2005 - 30.08.2010
  020070: SjF Ústav výrobných systémov, enviromentálnej techniky a manažment kvality (Z8 - čiast. úväzok) ; 50% ; 01.04.2010 - 30.09.2010
  Collection kindosoby
  References (8) - výskumná správa
  (1) - bakalárska práca
  (4) - diplomová práca
  (1) - dizertačná práca
  (24) - článok
  person

  person

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.