Number of the records: 1  

Necpal, Martin, 1978-

 1. Record numberstu50946
  Date23.04.2020
  Personal nameNecpal, Martin, 1978-
  Other nameNecpal, M.
  AIS IDA000020985
  Notestrojárske technológie a materiály
  Súčasné pracovisko 063600: MTF Katedra obrábania a tvárnenia (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.09.2012 -
  063200: MTF Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.09.2012 -
  Predch. pracovisko 063000: MTF Ústav výrobných technológií (Z9 - externý doktorand) ; E% ; 01.10.2004 - 15.12.2010
  ID SCOPUS 56105963100
  ID WOS Q-9974-2016
  ORCID 0000-0003-2142-9204
  Collection kindosoby
  References (20) - bakalárska práca
  (14) - diplomová práca
  (1) - dizertačná práca
  (1) - patentový spis
  (2) - prihl.úžitkového vzoru
  (63) - článok
  person

  person

Number of the records: 1