Number of the records: 1  

Seidlová, Eva, 1979-

 1. Record numberstu52850
  Date23.04.2020
  Personal nameSeidlová, Eva, 1979-
  Other nameSeidlová, E.
  AIS IDA000018760
  Súčasné pracovisko
  Predch. pracovisko 064000: MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (Z3 - doktorand) ; D% ; 01.10.2008 - 24.11.2011
  060000: MTF Materiálovotechnologická fakulta (Z4 - študent) ; E% ; 25.08.2000 - 25.08.2004
  060000: MTF Materiálovotechnologická fakulta (Z4 - študent) ; E% ; 17.09.2004 - 21.11.2006
  Collection kindosoby
  References (1) - výskumná správa
  (4) - bakalárska práca
  (1) - diplomová práca
  (1) - dizertačná práca
  (3) - článok
  person

  person

Number of the records: 1