Number of the records: 1  

Ferencey, Viktor, 1946-

 1. Record numberstu57193
  Date29.01.2024
  Personal nameFerencey, Viktor, 1946-
  Other nameFerencey, V.
  Noteprof. Ing., PhD.
  AIS ID2209
  Notedo r. 2009 - SjF STU
  Súčasné pracovisko 030400: FEI Ústav automobilovej mechatroniky (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.10.2017 -
  030400: FEI Ústav automobilovej mechatroniky (Z8 - čiast. úväzok) ; 90% ; 18.10.2017 -
  Predch. pracovisko 030400: FEI Ústav automobilovej mechatroniky (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.09.2009 - 31.08.2016
  030400: FEI Ústav automobilovej mechatroniky (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.10.2016 - 30.09.2017
  030400: FEI Ústav automobilovej mechatroniky (Z2 - výskumník) ; 100% ; 01.11.2017 - 31.10.2018
  030400: FEI Ústav automobilovej mechatroniky (Z8 - čiast. úväzok) ; 66.66% ; 01.11.2018 - 31.12.2018
  030400: FEI Ústav automobilovej mechatroniky (Z8 - čiast. úväzok) ; 66.66% ; 01.01.2019 - 30.09.2019
  020030: SjF Ústav dopravnej techniky a konštruovania (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.10.2000 - 31.08.2009
  032000: FEI Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (Z8 - čiast. úväzok) ; 33.33% ; 18.02.2008 - 30.06.2008
  032000: FEI Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (Z8 - čiast. úväzok) ; 33.33% ; 16.02.2009 - 30.06.2009
  Collection kindosoby
  References (3) - monografia
  (7) - učebnica
  (1) - výskumná správa
  (2) - zborník (príspevkov)
  (30) - bakalárska práca
  (31) - diplomová práca
  (6) - dizertačná práca
  (1) - patentový spis
  (2) - prihl.úžitkového vzoru
  (118) - článok
  person

  person

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.