Number of the records: 1  

Hudec, Ladislav, 1950-

  1. Record numberstu61657
    Date23.04.2020
    Personal nameHudec, Ladislav, 1950-
    AIS ID2081
    Súčasné pracovisko 070300: FIIT Ústav aplikovanej informatiky (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.01.2004 -
    070400: FIIT Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.01.2004 -
    Predch. pracovisko
    Collection kindosoby
    References (4) - skriptá
    (3) - výskumná správa
    (47) - bakalárska práca
    (70) - diplomová práca
    (8) - dizertačná práca
    (1) - habilitačná práca
    (51) - článok
    person

    person

Number of the records: 1