Number of the records: 1  

Haydary, Juma, 1970-

 1. Record numberstu76717
  Date23.04.2020
  Personal nameHaydary, Juma, 1970-
  Other nameHaydary
  AIS IDA000003923
  Súčasné pracovisko 046230: FCHPT Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (Z1 - učiteľ) ; 100% ; 01.07.2000 -
  Predch. pracovisko
  Collection kindosoby
  References (4) - monografia
  (2) - učebnica
  (8) - bakalárska práca
  (16) - diplomová práca
  (2) - dizertačná práca
  (1) - kandidátska dizertačná práca
  (146) - článok
  (2) - xxx
  person

  person

Number of the records: 1