Number of the records: 1  

Kusko, Martin, 1985-

 1. Record numberstu94481
  Date23.04.2020
  Personal nameKusko, Martin, 1985-
  Other nameKusko, M.
  AIS IDA000070104
  NoteIng
  Súčasné pracovisko(Z5 - autor zo SR, nie je pracovníkom STU)
  Predch. pracovisko 032000: FEI Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (Z9 - externý doktorand) ; E% ; 01.01.2012 - 11.03.2015
  032000: FEI Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (Z3 - doktorand) ; D% ; 02.09.2009 - 01.01.2012
  Collection kindosoby
  References (1) - dizertačná práca
  (22) - článok
  person

  person

Number of the records: 1