Number of the records: 1  

Milesich, Tomáš, 1987-

 1. Record numberstu98953
  Date23.04.2020
  Personal nameMilesich, Tomáš, 1987-
  Other nameMilesich
  AIS IDA000049630
  Súčasné pracovisko 020030: SjF Ústav dopravnej techniky a konštruovania (Z2 - výskumník) ; 100% ; 14.09.2015 -
  Predch. pracovisko 020030: SjF Ústav dopravnej techniky a konštruovania (Z3 - doktorand) ; D% ; 01.09.2012 - 15.10.2015
  020000: SjF Strojnícka fakulta (Z4 - študent) ; D% ; 04.09.2007 - 23.06.2010
  020000: SjF Strojnícka fakulta (Z4 - študent) ; D% ; 13.09.2010 - 19.06.2012
  Collection kindosoby
  References (32) - bakalárska práca
  (32) - diplomová práca
  (1) - dizertačná práca
  (1) - prihl.úžitkového vzoru
  (44) - článok
  person

  person

Number of the records: 1