Number of the records: 1  

marketingová komunikácia

 1. Record numberstus11288
  Date24.11.2014
  Topical termmarketingová komunikácia
  Notesynonymum komunikácia marketingová
  Collection kindpredmetové heslá
  References (4) - monografia
  (5) - príručka
  (1) - skriptá
  (1) - slovník vecný
  (2) - učebnica
  (2) - zborník (príspevkov)
  (48) - bakalárska práca
  (49) - diplomová práca
  (2) - záverečná bakalárska práca
  (32) - článok
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.