Number of the records: 1  

motivácia zamestnancov

 1. Record numberstus14098
  Date24.11.2014
  Topical termmotivácia zamestnancov
  Noteodkazovaný pojem motivácia pracovná pozri tiež motivácia pracovníkov pozri tiež pracovná motivácia pozri tiež motivačný systém
  Collection kindpredmetové heslá
  References (1) - monografia
  (1) - príručka
  (66) - bakalárska práca
  (22) - diplomová práca
  (1) - dizertačná práca
  (3) - článok
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.