Number of the records: 1  

dizajn

 1. Record numberstus14278
  Date24.11.2014
  Topical termdizajn
  Notealternat.jazyk. variant design
  Collection kindpredmetové heslá
  References (2) - katalóg zväzkový
  (5) - brožúra
  (2) - e-book
  (1) - encyklopédia
  (56) - monografia
  (29) - obrazová publikácia
  (2) - prehľad
  (3) - príručka
  (3) - ročenka
  (3) - skriptá
  (1) - slovník vecný
  (1) - učebnica
  (2) - umelecká literatúra
  (10) - zborník
  (1) - dokument (viac kapitol)
  (1) - zborník (príspevkov)
  (2) - iný typ
  (15) - bakalárska práca
  (144) - diplomová práca
  (40) - dizertačná práca
  (1) - habilitačná práca
  (6) - katalóg výstavy
  (1) - prihl.dizajnu
  (4) - elektronický textový údaj
  (154) - článok
  (2) - xxxx
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.