Number of the records: 1  

povlaky

 1. Record numberstus14358
  Date24.11.2014
  Topical termpovlaky
  Collection kindpredmetové heslá
  References (4) - monografia
  (1) - skriptá
  (2) - zborník
  (7) - zborník (príspevkov)
  (7) - bakalárska práca
  (6) - diplomová práca
  (4) - dizertačná práca
  (1) - multimédium - CD Rom
  (3) - normy
  (48) - článok
  (1) - xjcp
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1