Number of the records: 1  

výtvarné umenie

 1. Record numberstus16409
  Date24.11.2014
  Topical termvýtvarné umenie
  Collection kindpredmetové heslá
  References (1) - aasek
  (3) - encyklopédia
  (3) - memoár
  (39) - monografia
  (27) - obrazová publikácia
  (3) - príručka
  (4) - skriptá
  (1) - slovník vecný
  (4) - zborník
  (1) - zborník (príspevkov)
  (1) - dizertačná práca
  (11) - katalóg výstavy
  (2) - článok
  (1) - xjcp
  (1) - xszp
  (1) - xxx
  (1) - xxxx
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1