Number of the records: 1  

3D skenovanie

 1. Record numberstus23137
  Date24.11.2014
  Topical term3D skenovanie
  Collection kindpredmetové heslá
  References (6) - bakalárska práca
  (16) - diplomová práca
  (1) - dizertačná práca
  (1) - habilitačná práca
  (3) - článok
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1