Number of the records: 1  

kalibrácia

 1. Record numberstus2728
  Date24.11.2014
  Topical termkalibrácia
  Notealternat.jazyk. variant calibration
  Note53.089.6
  Collection kindpredmetové heslá
  References (9) - monografia
  (1) - príručka
  (1) - skriptá
  (1) - zborník
  (1) - zborník (príspevkov)
  (27) - bakalárska práca
  (31) - diplomová práca
  (1) - dizertačná práca
  (1) - kandidátska dizertačná práca
  (1) - normy
  (1) - priemyslový vzor
  (87) - článok
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.