Number of the records: 1  

konštrukcie oceľové

 1. Record numberstus3643
  Date24.11.2014
  Topical termkonštrukcie oceľové
  Notesynonymum oceľové konštrukcie
  Collection kindpredmetové heslá
  References (1) - brožúra
  (7) - monografia
  (5) - skriptá
  (1) - učebnica
  (1) - zborník
  (2) - zborník (príspevkov)
  (1) - normy
  (7) - článok
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1