Number of the records: 1  

bezpečnosť práce

 1. Record numberstus3757
  Date24.11.2014
  Topical termbezpečnosť práce
  Notepozri tiež BOZP pozri tiež bezpečnosť pri práci
  Collection kindpredmetové heslá
  References (8) - monografia
  (5) - príručka
  (4) - skriptá
  (1) - zborník
  (7) - zborník (príspevkov)
  (17) - bakalárska práca
  (26) - diplomová práca
  (1) - dizertačná práca
  (7) - záverečná bakalárska práca
  (1) - záverečná práca
  (2) - normy
  (13) - článok
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1