Number of the records: 1  

hodnotenie

 1. Record numberstus4041
  Date24.11.2014
  Topical termhodnotenie
  Collection kindpredmetové heslá
  References (10) - monografia
  (2) - príručka
  (2) - skriptá
  (32) - bakalárska práca
  (36) - diplomová práca
  (3) - dizertačná práca
  (1) - katalóg výstavy
  (79) - článok
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1