Number of the records: 1  

počítače

 1. Record numberstus41
  Date24.11.2014
  Topical termpočítače
  Collection kindpredmetové heslá
  References (1) - brožúra
  (3) - encyklopédia
  (128) - monografia
  (1) - obzor
  (17) - príručka
  (1) - slovník jazykový
  (20) - skriptá
  (6) - slovník vecný
  (22) - učebnica
  (33) - zborník
  (2) - zborník (príspevkov)
  (1) - bakalárska práca
  (1) - diplomová práca
  (1) - dizertačná práca
  (11) - článok
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1