Number of the records: 1  

architektúra

 1. Record numberstus9926
  Date24.11.2014
  Topical termarchitektúra
  Notealternat.jazyk. variant architecture
  Collection kindpredmetové heslá
  References (1) - aasek
  (2) - brožúra
  (1) - e-book
  (2) - encyklopédia
  (57) - monografia
  (21) - obrazová publikácia
  (1) - pracovný list
  (10) - príručka
  (3) - skriptá
  (3) - sprievodca
  (2) - slovník vecný
  (4) - učebnica
  (2) - umelecká literatúra
  (8) - výskumná správa
  (18) - zborník
  (7) - zborník (príspevkov)
  (1) - iný typ
  (22) - bakalárska práca
  (448) - diplomová práca
  (19) - dizertačná práca
  (5) - habilitačná práca
  (2) - záverečná práca
  (3) - katalóg výstavy
  (1) - oficiálne dokumenty
  (1) - elektronické dokumenty
  (23) - elektronický textový údaj
  (589) - článok
  (3) - xjcp
  (1) - xszp
  (1) - xxxx
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1