Number of the records: 1  

SvF Oddelenie vzťahov s verejnosťou

 1. Record numberstuwp01090600
  Date03.06.2023
  TypeW - Pracovisko
  Corporate nameSvF Oddelenie vzťahov s verejnosťou
  Other titleKODPRAC: 010906
  IDAIS: 188
  Public Relations Office
  SKRATKA: OVV
  Referát pre styk s verejnosťou
  do 31.12.2020: SvF Referát pre styk s verejnosťou
  AIS ID188
  See also  SvF Oddelenie projektov a vonkajších vzťahov
  Origin01.01.2021
  Collection kindt110w
  References (4) - osoby
  corporation

  corporation

Number of the records: 1