Number of the records: 1  

MTF Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií

 1. Record numberstuwp06320000
  Date27.05.2023
  TypeW - Pracovisko
  Corporate nameMTF Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií
  Other titleKODPRAC: 063200
  IDAIS: 164
  Department of Machining and Computer-aided Technologies
  SKRATKA: KOPT
  EPCA: M3200
  do 31.12.2014: MTF Katedra obrábania a montáže
  do 31.03.2019: MTF Katedra obrábania a montáže
  do 31.12.2014: MTF Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií
  AIS ID164
  See also  MTF Ústav výrobných technológií
  Origin01.04.2019
  Collection kindt110w
  References (17) - osoby
  corporation

  corporation

Number of the records: 1