Number of the records: 1  

Vnorený riadiaci systém pre biokybernetiku

 1. CREPC201511 CREPC201601 CREPC201602 CREPC201603 CREPC201606 CREPC201606O
  Title statementVnorený riadiaci systém pre biokybernetiku / aut. Tomáš Murgaš, Peter Fodrek
  Main entry-name Murgaš, Tomáš, 1981- (Author) - FEI Ústav robotiky a kybernetiky
  Another responsib. Fodrek, Peter, 1976- Z2 (Author) - FEI Ústav robotiky a kybernetiky
  Translated titleEmbedded control system with application in biocybernetics
  In ELOSYS. Elektrotechnika, informatika a telekomunikácie 2015 [193 s.] / Konferencia s medzinárodnou účasťou Elektrotechnika, informatika a telekomunikácie. -- Bratislava : Nakladateľstvo STU v Bratislave, 2015. -- ISBN 978-80-227-4437-9. -- CD-ROM, S. 14-18
  Subj. Headings Biokybernetika
  BeagleBone Black
  ARM
  real-time
  single-board-computer
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  Category (from 2022)V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  Year2015
  article

  article

Number of the records: 1