Number of the records: 1  

Pokročilé prístupy bioremediácie: biostimulácia a bioaugmentácia PCB

 1. CREPC201601 CREPC201602 CREPC201603 CREPC201606 CREPC201606O
  Title statementPokročilé prístupy bioremediácie: biostimulácia a bioaugmentácia PCB / aut. Katarína Dercová, Juraj Škarba, Hana Dudášová, Katarína Lászlová, Hana Horváthová
  Main entry-name Dercová, Katarína, 1955- (Author) - FCHPT Oddelenie biochemickej technológie
  Another responsib. Škarba, Juraj Z5 (Author)
  Dudášová, Hana, 1984- Z2 (Author) - FCHPT Oddelenie biochemickej technológie
  Lászlová, Katarína, 1989- Z3 (Author) - FCHPT Oddelenie biochemickej technológie
  Horváthová, Hana 1991 Z3 (Author) - FCHPT Oddelenie biochemickej technológie
  Translated titleAdvanced approaches of bioremediation: biostimulation and bioaugmentation of PCBs
  In Zborník vedeckých príspevkov z konferencie Geochémia 2015, Bratislava, 2.-3.12.2015 [182 s.] / Geochémia 2015. -- Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava, 2015. -- ISBN 978-80-8174-015-2. -- S. 28-30
  Subj. Headings bioremediácia
  biostimulácia
  bioaugmentácia
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  Year2015
  article

  article

Number of the records: 1