Number of the records: 1  

Improvement of the quality of teaching of accounting at technical universities

 1. CREPC201702 CREPC201703 CREPC201706
  Title statementImprovement of the quality of teaching of accounting at technical universities / aut. Mária Glatz ( Ďurechová), Branislav Mišota, Jaroslav Kultan, Matej Kultan
  Main entry-name Glatz ( Ďurechová), Mária, 1952- (Author) - ÚM - Oddelenie ekonomiky a manažmentu podnikania
  Another responsib. Mišota, Branislav, 1977- Z1 (Author) - ÚM - Oddelenie ekonomiky a manažmentu podnikania
  Kultan, Jaroslav (Author)
  Kultan, Matej, 1989- (Author)
  In 5th Cyprus international conference on Educational Research [online] / Cyprus international conference on Educational Research. -- Kyrenia : Girne Univeraity, 2016. -- CD-ROM,S.133
  LanguageEnglish
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryBEE - Scientific works in not noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  Category (from 2022)O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  Year2016
  article

  article

Number of the records: 1