Number of the records: 1  

The study of aging of writing inks in blue ballpoint pens by GC-MS

 1. CREPC201709 CREPC201710 CREPC201711 CREPC022018 CREPC201802 CREPC201803 CREPC201806
  Title statementThe study of aging of writing inks in blue ballpoint pens by GC-MS / aut. Silvia Parciová, Milena Reháková, Aleš Ház
  Main entry-name Stašková, Silvia 1991 (Author) - FCHPT Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie
  Another responsib. Ház, Aleš, 1985- Z2 (Author) - FCHPT Oddelenie dreva, celulózy a papiera
  Reháková, Milena, 1964- Z1 (Author) - FCHPT Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie
  Translated titleŠtúdium starnutia atramentov v modrých guľôčkových perách pomocou metódy GC-MS
  In Studentská odborná konference Chemie je život 2017 / Studentská odborná konference Chemie je život 2017. -- Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2017. -- ISBN 978-80-214-5488-0. -- S. 90
  Subj. Headings GC-MS
  aging inks
  Writing inks
  LanguageEnglish
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFG - Abstractions of scientific titles in year-books from international conferences
  Category (from 2022)V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  Year2017
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.