Number of the records: 1  

Hodnotenie majetkovej štruktúry z aspektu potrieb a zodpovednosti manažéra

 1. Title statementHodnotenie majetkovej štruktúry z aspektu potrieb a zodpovednosti manažéra / aut. Jana Kajanová
  Main entry-name Kajanová, Jana, 1974- (Author)
  In Aktuálne problémy humanitných a socioekonomických vied 12 [138 s] / Špirko, Dušan. -- Bratislava : Vydavateľstvo STU Bratislava , 2012. -- ISBN 978-80-227-3835-4. -- S.39-46
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  Year2012
  References (1) - článok
  article

  article

Number of the records: 1