Number of the records: 1  

Increasing the energy efficiency of historic buildings on the example of the listed building built between 19th and 20th century

 1. Title statementIncreasing the energy efficiency of historic buildings on the example of the listed building built between 19th and 20th century
  Main entry-name (Author) Kiabová, Ema, 1992- - SvF Katedra architektúry
  Translated titleZvýšenie energetickej účinnosti historických budov na príklade obnovovanej budovy postavenej medzi 19. a 20. storočím
  In Young Scientist 2018 [CD-ROM] / International Scientific Conference of Civil and Environmental Engineering. -- Košice : Technical University of Košice, 2018. -- ISBN 978-80-553-2952-9. -- CD-ROM, [11] s.
  Subj. Headings energy efficiency
  restoration
  non-invasive method
  listed building
  LanguageEnglish
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  Category (from 2022)V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  Year2018
  article

  article

Number of the records: 1