Number of the records: 1  

Alternatívne technologické prístupy aplikované v súčasnom proenvironmentálne orientovanom priemysle

 1. Title statementAlternatívne technologické prístupy aplikované v súčasnom proenvironmentálne orientovanom priemysle / aut. Miroslav Rusko, Pavol Cuninka, Vojtech Ferencz, Vojtech Kollár
  Main entry-name Rusko, Miroslav, 1953- (Author) - MTF Katedra bezpečnostného inžinierstva
  Another responsib. Cuninka, Pavol, 1978- (Author)
  Ferencz, Vojtech (Author)
  Kollár, Vojtech (Author)
  Translated titleAlternative technology approaches applied in the current pro-environmentally oriented industry
  In Integrovaná bezpečnosť prostredia 2018 [141 s.] / Integrovaná bezpečnosť prostredia. -- Žilina : Strix, 2018. -- ISBN 978-80-89753-27-7. -- S. 120-124
  Subj. Headings technológie
  stroje
  zariadenia
  environment
  bezpečnosť
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  Year2019
  article

  article

Number of the records: 1