Number of the records: 1  

Výskum fotografických materiálov prostriedkami infračervenej spektroskopie: Lakové vrstvy na fotografiách

 1. Title statementVýskum fotografických materiálov prostriedkami infračervenej spektroskopie: Lakové vrstvy na fotografiách. / aut. Zuzana Machatová, Viera Jančovičová, Katarína Haberová
  Main entry-name Machatová, Zuzana, 1984- (Author)
  Another responsib. Jančovičová, Viera, 1962- Z1 (Author) - FCHPT Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie
  Haberová, Katarína, 1991- Z3 (Author) - FCHPT Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie
  Translated titleResearch of photographic materials using infrared spectroscopy: Lacquer layers in photographs
  In XVI. seminář restaurátorů a historiků, Opava 2016 / XVI. seminář restaurátorů a historiků. -- Praha, : Národní archiv, 2019. -- ISBN 978-80-7469-059-4. -- S. 187-192
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryBEE - Scientific works in not noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  Category (from 2022)O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  Year2019
  article

  article

Number of the records: 1