Number of the records: 1  

Laboratory analysis of the rainwater runoff from an urbanized area

 1. Title statementLaboratory analysis of the rainwater runoff from an urbanized area
  Main entry-name (Author) Marko, Ivana, 1993- - SvF Katedra zdravotného inžinierstva
  Another responsib. (Author) Csicsaiová, Réka, 1993- Z3 - SvF Katedra zdravotného inžinierstva
  (Author) Hrudka, Jaroslav, 1988- Z1 - SvF Katedra zdravotného inžinierstva
  (Author) Škultétyová, Ivona, 1960- Z1 - SvF Katedra zdravotného inžinierstva
  (Author) Stanko, Štefan, 1964- Z1 - SvF Katedra zdravotného inžinierstva
  (Author) Brandeburová, Paula, 1992- Z8 - FCHPT Oddelenie anorganickej technológie
  Translated titleLaboratórna analýza odtoku dažďovej vody z urbanizovaného územia
  Subj. Headings heavy metals
  rainwater
  surface runoff
  qualitative parameters
  LanguageEnglish
  Document kindRBX - článok z periodika
  CategoryADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  Year2020
  rok vydaniarok metrikyIFIF Q (best)SJRSJR Q (best)
  202020200.257Q3
  article

  article

Number of the records: 1