Number of the records: 1  

Vežový vodojem - metodika a výsledky tvorivého cvičenia z predmetu Výrobné a inžinierske stavby v akademickom roku 2019_2020

 1. Title statementVežový vodojem - metodika a výsledky tvorivého cvičenia z predmetu Výrobné a inžinierske stavby v akademickom roku 2019_2020 / aut. Ján Ilkovič
  Main entry-name Ilkovič, Ján, 1957- (Author) - FAD Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb
  Translated titleWater tower - methods and results of creative seminar from the Subject Production and Engineering Buildings in the academic year 2019_2020
  In Vežový vodojem [elektronický zdroj] [76 s. [5.72 AH]]. -- Bratislava : Spektrum STU, 2020. -- ISBN 978-80-227-5065-3. -- S. 9-11
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryBEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  Year2020
  article

  article

Number of the records: 1