Number of the records: 1  

Reality and vision of architectural solutions for cogeneration production for energy recovery of waste

 1. Title statementReality and vision of architectural solutions for cogeneration production for energy recovery of waste / aut. Ján Ilkovič, Yakoub Meziani
  Main entry-name Ilkovič, Ján, 1957- (Author) - FAD Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb
  Another responsib. Meziani, Yakoub, 1975- Z1 (Author) - FAD Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb
  Translated titleSúčasnosť a vízie architektonických riešení kogeneračných výrobní na zhodnocovanie odpadov
  In TOP 2020 - Engineering of environment protection [48 s.] / Scientific international conference Engineering for Environmnet. -- Bratislava : Spektrum STU, 2020. -- ISBN 978-80-227-5043-1. -- S. 16
  LanguageEnglish
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  Category of document (from 2022)V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  Year2020
  article

  article

Number of the records: 1