Number of the records: 1  

Financovanie rozvojových aktivít priemyselných podnikov v podmienkach Slovenskej republiky

 1. Title statementFinancovanie rozvojových aktivít priemyselných podnikov v podmienkach Slovenskej republiky / aut. Viktória Talnagiová
  Main entry-name Talnagiová, Viktória, 1976- (Author)
  Translated titleFinancing of development activities of industrial enterprises in the conditions of the Slovak Republic
  In EKOMSTAT 2021 [17 s.]. -- Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2021. -- ISBN 978-80-88946-88-5. -- S. 13
  Subj. Headings rozvojové aktivity
  financovanie
  inovačné aktivity
  investičné aktivity
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  Year2021
  article

  article

Number of the records: 1