Number of the records: 1  

Carbon Footprint Analysis of a Laboratory Plate Heat Exchanger Control

 1. Title statementCarbon Footprint Analysis of a Laboratory Plate Heat Exchanger Control / aut. Michaela Horváthová, Juraj Oravec, Monika Bakošová, Alajos Mészáros
  Main entry-name Horváthová, Michaela , 1995- (Author) - FCHPT Oddelenie informatizácie a riadenia procesov
  Another responsib. Oravec, Juraj, 1987- Z1 (Author) - FCHPT Oddelenie informatizácie a riadenia procesov
  Bakošová, Monika, 1958- Z1 (Author) - FCHPT Oddelenie informatizácie a riadenia procesov
  Mészáros, Alajos, 1952- Z8 (Author) - FCHPT Oddelenie informatizácie a riadenia procesov
  In Chemical Engineering Transactions, Vol. 88. -- Mila, Italy : Italian Association of Chemical Engineering, 2021. -- ISBN 978-88-95608-86-0. -- ISSN 2283-9216. -- S. 847-852
  LanguageEnglish
  URLhttps://www.cetjournal.it/cet/21/88/141.pdf
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAEC - Scientific titles in foreign noticed scientific year-books (not conference)
  Category (from 2022)V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  In databases DOI: 10.3303/CET2188141
  Year2021
  article

  article

Number of the records: 1