Number of the records: 1  

Influence of geothermal water and increased temperature on early and middle stages of hydration of multicomponent cement systems

 1. Title statementInfluence of geothermal water and increased temperature on early and middle stages of hydration of multicomponent cement systems / aut. Eva Kuzielová, Miroslav Tatarko, Michal Slaný, Matúš Žemlička, Jiří Másilko, Radoslav Novotný, Martin Tchingnabé Palou
  Main entry-name Kuzielová, Eva, 1979- (Author) - FCHPT Oddelenie anorganických materiálov
  Another responsib. Tatarko, Miroslav, 1971- Z1 (Author) - FCHPT Oddelenie anorganickej chémie
  Slaný, Michal, 1989- (Author)
  Žemlička, Matúš, 1986- (Author)
  Másilko, Jiří (Author)
  Novotný, Radoslav (Author)
  Palou, Martin Tchingnabé, 1962- Z8 (Author) - FCHPT Oddelenie anorganických materiálov
  Translated titleVplyv geotermálnej vody a zvýšenej teploty na skoré s stredné štádiá hydratácie mnohozložkových cementových systémov
  In CEEC-PCMS1, 1st Central and Eastern European Conference on Physical Chemistry and Materials Science / Central and Eastern European Conference on Physical Chemistry and Materials Science. -- Bukurešť, Rumunsko : Publishing house SITECH Romania, 2022. -- ISBN 978-606-11-8164-3. -- S. 131-131
  LanguageEnglish
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryBFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  Category of document (from 2022)O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  Type of documentabstrakt z podujatia
  Year2022
  article

  article

Number of the records: 1