Number of the records: 1  

Run Length Limited Error Control Codes Derived from Reed Solomon Codes

 1. Title statementRun Length Limited Error Control Codes Derived from Reed Solomon Codes / Peter Farkaš, Martin Rakús
  Main entry-name Farkaš, Peter, 1956- (Author) - FEI Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií
  Another responsib. Rakús, Martin, 1964- Z1 (Author) - FEI Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií
  Translated titleKódy s obmedzenou dĺžkou behov rovnakých symbolov odvodené z Reed-Solomonových kódov
  ISSN09296212
  In Wireless personal communications. -- ISSN 0929-6212. -- Vol. 133, iss. 2 (2023), s. 795–810
  KeywordsExtended * Modifier * Parity check matrix * Redundancy * Reed Solomon codes * Run length limited * Shortened
  Form, GenreArticle
  LanguageEnglish
  URLhttps://www.scopus.com/inward/record.url?partnerID=HzOxMe3b&eid=2-s2.0-85180218514&origin=inward
  Document kindRBX - článok z periodika
  CategoryADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  Category (from 2022)V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  Type of documentčlánok
  In databases WOS: 001127093700004
  DOI: 10.1007/s11277-023-10791-9
  SCOPUS: 2-s2.0-85180218514
  Year2023
  unrecognised

  unrecognised

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.