Number of the records: 1  

Využitie zeolitu na dekontamináciu chladných rezných emulzií

  1. Title statementVyužitie zeolitu na dekontamináciu chladných rezných emulzií
    Main entry-name Polívka, Ľudovít (Author) - MTF Katedra environmentálneho a bezpečnostného inžinierstva
    Another responsib. Šilhár, S. (Author)
    Mojto, Marek (Author)
    In CO-MAT-TECH 99 : 7. medzinárodná vedecká konferencia. Zväzok 2. /. -- Bratislava : STU v Bratislave, 1999. -- ISBN 80-227-1272-8. -- s.446-449
    Subj. Headings zeolity
    dekontaminácia
    LanguageSlovak
    Document kindRZB - článok zo zborníka
    CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
    Category (from 2022)V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
    article

    article

Number of the records: 1