Number of the records: 1  

Využitie zeolitu na dekontamináciu chladných rezných emulzií

 1. Title statementVyužitie zeolitu na dekontamináciu chladných rezných emulzií
  Main entry-name Polívka, Ľudovít (Author) - MTF Katedra environmentálneho a bezpečnostného inžinierstva
  Another responsib. Šilhár, S. (Author)
  Mojto, Marek (Author)
  In CO-MAT-TECH 99 : 7. medzinárodná vedecká konferencia. Zväzok 2. /. -- Bratislava : STU v Bratislave, 1999. -- ISBN 80-227-1272-8. -- s.446-449
  Subj. Headings zeolity
  dekontaminácia
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  Category (from 2022)V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.