Number of the records: 1  

Measurement of the small divergence angles of the very near slit edges. Meranie malého uhla rozbiehavosti veľmi blízkych hrán štrbín

 1. Title statementMeasurement of the small divergence angles of the very near slit edges. Meranie malého uhla rozbiehavosti veľmi blízkych hrán štrbín
  Main entry-name Krajčovič, Jozef, 1960- (Author) - MTF Ústav materiálov
  Another responsib. Jančuška, Igor, 1958- (Author) - MTF Ústav materiálov
  Borovička, Milan, 1935- (Author) - MTF Katedra obrábania a montáže
  In CO-MAT-TECH 2006. 14. medzinárodná vedecká konerencia (Trnava, 19.-20.10.2006). -- Bratislava : STU v Bratislave, 2006. -- ISBN 80-227-2472-6. -- s.624-631
  Subj. Headings meranie uhlov
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  Category of document (from 2022)V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  Year2007
  article

  article

Number of the records: 1