Number of the records: 1  

Určenie cien tepla z výhrevne so spaľovaním drevnej štiepky a zemného plynu

 1. Title statementUrčenie cien tepla z výhrevne so spaľovaním drevnej štiepky a zemného plynu
  Main entry-name Fabuš, Michal (Author)
  Another responsib. Urban, František, 1952- (Author) - SjF Katedra tepelnej energetiky
  Kučák, Ľubor, 1945- (Author) - SjF Katedra tepelnej energetiky
  Fabuš, Michal (Author)
  Translated titleHeat price assessment for the heating plant burning wooden chips and natural gas
  In Vykurovanie 2006. Energeticky efektívna výroba,distribúcia a odber tepla : 14. medzinárodná konferencia.Tatranské Matliare,6.-10.3.2006. -- Bratislava : Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS, 2006. -- ISBN 80-89216-06-4. -- s.437-442
  Subj. Headings investičné náklady
  ekonomická analýza
  economical analysis
  investment costs
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  Year2007
  article

  article

Number of the records: 1