Number of the records: 1  

Environmentálne správy jako významný prvok proenvironmentálne orientovanej politiky

 1. Title statementEnvironmentálne správy jako významný prvok proenvironmentálne orientovanej politiky
  Main entry-name Rusko, Miroslav, 1953- (Author) - MTF Ústav bezpečnosti, environmentu a kvality
  Another responsib. Krečmerová, Tatiana (Author)
  In Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje na mikroekonomické a makroekonomické úrovni : Sborník z mezinárodní vědecké konference. Brno, 28.-30. května 2007. -- Pardubice : Univerzita Pardubice, 2007. -- ISBN 978-80-7194-970-1. -- s.134-140
  Subj. Headings environmentálne orientovaná politika
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFC - Reports at international scientific conferences
  Category (from 2022)V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  Year2007
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.