Number of the records: 1  

Kompozitný materiál meď - 10 obj. % MWCNTS

 1. Title statementKompozitný materiál meď - 10 obj. % MWCNTS
  Main entry-name Emmer, Štefan, 1948- (Author) - SjF Katedra materiálov a technológií
  Another responsib. Kováčik, J. (Author)
  Bielek, Jozef, 1939- (Author) - FEI Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
  Translated titleCu-10 Vol.% MWCNTS Composite Material
  In Technológia 2007 : Zborník prednášok.10.medzinárodná konferencia. Bratislava, 19.-20.9.2007. -- Bratislava : STU v Bratislave, 2007. -- ISBN 978-80-227-2712-9. -- s.51-56
  Subj. Headings kompozitné materiály
  Cu-graphite composites
  meď
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  Year2007
  article

  article

Number of the records: 1