Number of the records: 1  

Measurement and calculation of quality

 1. Title statementMeasurement and calculation of quality
  Main entry-name Borovička, Milan, 1935- (Author) - MTF Katedra obrábania a montáže
  Another responsib. Krajčovič, Jozef, 1960- (Author) - MTF Ústav materiálov
  Áčová, Miroslava, 1981- (Author) - MTF Katedra obrábania a montáže
  In CO-MAT-TECH 2007 : Proceedings of the 15th International Scientific Conference. Trnava, 18-19 October 2007. -- Trnava : AlumniPress, 2007. -- ISBN 978-80-8096-032-2. -- s.19/380-21/380
  LanguageEnglish
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  Category (from 2022)V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  Year2007
  article

  article

Number of the records: 1